Polityka prywatności i plików cookies

 

W tym dokumencie znajdzie Pani/Pan zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.konferencja-sekson.pl. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja AVALON Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 22 266 82 36 lub email: kontakt@fundacjaavalon.pl

 

UPRAWNIENIA

RODO przyznaje Pani/Panu następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

 

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

 

BEZPIECZEŃSTWO

Gwarantujemy Pani/Panu poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Dane gromadzimy z należytą starannością i odpowiednio chronimy przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Zapewniamy, że podejmujemy wszelkie środki bezpieczeństwa wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych.

 

ODBIORCA DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przechowywane u naszych podwykonawców. Podmioty te wykorzystujemy do świadczenia usług oraz realizacji zamówień.

 1. OVH – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 2. Microsoft Corporation – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze skrzynki pocztowej,
 3. Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym Google Analytics,
 4. osoby, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Pani/Pana danych osobowych.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 

CELE I CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

Kontakt

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazuje Pani/Pan swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości może Pani/Pan zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Pani/Pana dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Panią/Panem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Pani/Pana urządzeniu końcowym, które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich. Niektóre używane przeze nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu. Inne cookies są zachowywane na Pani/Pana urządzeniu końcowym.

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Pani/Panu informacja na temat stosowania plików cookies. Ma Pani/Pan możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Zawsze może Pamni/Pan zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies.

Cookies własne

Wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich

Wykorzystujemy funkcje udostępniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich:

 • Google Analytics. Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszej strony internetowej. Jeżeli interesują Panią/Pana szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
 • Narzędzia społecznościowe. Na naszej stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook i Google. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Pani/Pana prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Pani/Pana prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,

Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,

Osadzamy na stronach wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, dotyczące usługi YouTube oraz pliki cookies firmy.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Pani/Pana adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Pani/Pana korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.