DZIEŃ PIERWSZY

11.05.2019

sobota

08.30 – 09.00

Rejestracja uczestników

09.00 – 09.15

Przywitanie uczestników przez organizatora konferencji

09.15 – 10.15

GOŚĆ SPECJALNY – dr Bary Berghmans

Zaburzenia dna miednicy u osób z niepełnosprawnością oraz możliwości terapii

Wśród osób z deficytami motorycznymi słyszy się wypowiedzi: „Zawsze czułam się jak osoba neutralna seksualnie, nie jak kobieta czy mężczyzna”; „Ze względu na moje problemy z niepełnosprawnością nigdy nie byłam postrzegana jako aktywna seksualnie i atrakcyjna”. W zależności od stanu psychicznego i fizycznego, osoby z niepełnosprawnością ruchową są aktywne seksualnie, a ich zdrowie seksualne jest ważnym elementem jakości życia. Większość ma orgazm. Chociaż wiadomo, że upośledzenie zdrowia seksualnego ma znaczący wpływ na jakość życia kobiet np. ze stwardnieniem rozsianym. dysfunkcja seksualna jest najczęściej niedostatecznie zdiagnozowana, a lekarz nawet nie próbuje zbliżyć się do problemu. Podobne trudności dotykają pacjentów z porażeniem mózgowym czy chorobami stawów i tkanki łącznej. Interdyscyplinarny zespół specjalistów, w tym odpowiednia i skuteczna fizjoterapia prowadzona przez empatycznych, dobrze wyszkolonych i kompetentnych pracowników ochrony zdrowia może wypełnić tę lukę. Na przykład, gdy ból neuropatyczny i/lub spastyczność utrudniają funkcjonowanie seksualne, połączenie siły neurologów i fizjoterapeutów mogą zapewnić optymalne rozwiązania. Realistyczna ocena tego co jest (wciąż) możliwe i otwartość na innowacje powinny iść
w parze w tej trudnej dziedzinie.

dr Bary Berghmans

Doktor nauk medycznych z Maastricht University, fizjoterapeuta dna miednicy. Przewodniczący sekcji Rehabilitacji Mięśni Dna Miednicy International Urogynecological Association (IUGA). Członek Oddziału International Continence Society (ICS) ds. Miedzynarodowych Kursów Edukacyjnych. Recenzent wytycznych postępowania w przypadku nietrzymania moczu przy Europejskim Towarzystwie Urologicznym. Wykładowca akademicki, autor i współautor licznych publikacji naukowych
i wystąpień konferencyjnych z zakresu fizjoterapii urologicznej, ginekologicznej i uroginekologicznej.

Panel I – Prawa pacjenta i dostępność do specjalistycznych usług medycznych

10.15  – 10.40

Pacjent z niepełnosprawnością szczególnym podmiotem ochrony w opiece

Rzecznik Praw Pacjenta w ramach ustawowej ochrony pacjentów w zakresie przestrzegania ich praw szczególną uwagę poświęca środowisku tych pacjentów, którzy zmagając się z orzeczoną niepełnosprawnością, wymagają leczenia niekoniecznie związanego z samą niepełnosprawnością. Odpowiemy na pytania: Jaka jest pozycja osoby z niepełnosprawnością w przekazywanych do Rzecznika sygnałach? Jakie prawa pacjenta są najczęściej naruszane w opinii tych osób? Jakie problemy wymagają niezwłocznego podjęcia i rozstrzygnięcia w zapewnianiu osobom z niepełnosprawnościami równego dostępu do świadczeń zdrowotnych?

Marek CytackiBiuro Rzecznika Praw Pacjenta

Prawnik, nauczyciel, ekonomista. Wieloletni pracownik obszaru ochrony zdrowia, w tym Narodowego Funduszu Zdrowia. Działacz organizacji społecznych na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Członek Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Koordynator ds. równego traktowania oraz zastępca członka Komitetu Dostępności Plus dla zdrowia przy Ministrze Zdrowia.

10.40  – 11.00

Jak doświadczenie w kontaktach lekarz/terapeuta – pacjent może wpłynąć na budowanie relacji z drugą osobą?

Budowanie relacji jest jedną z podstawowych potrzeb społecznych bez względu na sprawność czy niepełnosprawność. Wpływ diagnozy, konsultacji lekarskich oraz pracy z fizjoterapeutą może mieć istotny wpływ na postrzeganie samego siebie oraz umiejętność budowania i wchodzenia w relacje. Przyjrzymy się tematowi z bliska pod kątem rozwoju fizycznego, emocjonalnego oraz psychicznego. Może znajdziemy też przestrzeń na praktyczne działanie.

Katarzyna Hajduga

Terapeutka, trenerka mentalna, terapeutka craniosacralna, ambasadorka kampanii „17milionów”(dedykowana osobom z dziecięcym porażeniem mózgowym). Przede wszystkim kobieta, która żyje z niepełnosprawnością od urodzenia. Dzieli się doświadczeniem oraz wiedzą. Brała udział jako prelegent m.in w Kongresie 25 lecia Kardiochirurgii Dziecięcej oraz Kongresu Neurologicznego dla lekarzy. Przede wszystkim kocha inspirować i wspiera proces integracji społecznej oraz odzyskiwania pewności siebie. Obecnie prowadzi projekt ogólnopolski dla kobiet „Bądź sobą po swojemu” dla dużej marki sprzętu beauty. Gość audycji radiowych i programów telewizyjnych.

11.00  –  11.20

PRZERWA KAWOWA

11:20  –  11:40

Indywidualizacja procesów rehabilitacji dna miednicy w przypadku zaburzeń neurologicznych

Podczas wykładu będziemy rozmawiać o zarządzaniu procesami leczenia i terapii, dostępności poszczególnych terapii oraz o potrzebie uwzględnienia indywidualizacji w rehabilitacji. Zajmiemy się również koniecznością reintegracji społecznej. Wspomnimy o nadziejach związanych z zastosowaniem sztucznej inteligencji, a także o dostosowaniu dostępnych technik terapii do problemów sygnalizowanych przez pacjentów.

dr Tadeusz Trzpis – Fundacja Aenon

Doktor nauk medycznych, specjalista fizjoterapii. Współzałożyciel Fundacji Aenon. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się rehabilitacją pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, w tym urazami głowy i kręgosłupa.

Panel II – Ciąża u osób z niepełnosprawnością ruchową

11.40  –  12.00

Ciąża u kobiety z niepełnosprawnością ruchową

Temat macierzyństwa kobiet niepełnosprawnych jest rzadko podejmowany w środowisku medycznym. Nadal wywołuje on kontrowersje związane z trudnościami w przygotowaniu personelu do opieki nad kobietami niepełnosprawnymi oraz problemami natury infrastrukturalnej i organizacyjnej placówek medycznych. W swoim wykładzie przedstawię temat ciąży u kobiet o różnym rodzaju i stopniu niepełnosprawności. Omówię również potencjalne zagrożenia zdrowia matki oraz dziecka związane z ciążą i okresem okołoporodowym.

Nikoleta Broda

Położna, socjolog, ekonomistka. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Warszawskiego. Położna koordynująca na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w Szpitalu SOLEC Sp.z o.o. w Warszawie. Certyfikowana terapeutka dna miednicy wg szwajcarskiej metody BeBo. Instruktorka warszawskich szkół rodzenia: Bocianie Sprawy oraz Oleńka. Uczestniczka projektu dotyczącego kształcenia położnych metodą mentoringu IDEUS 2015 Implementation and Evaluation of Dedicated Education Units in Europe. Nieustannie kształci się w zakresie metod fizjoterapeutycznych w opiece nad kobietą i noworodkiem.

12.00 – 12.20

Bezpieczny oraz przyjemny seks z partnerem/partnerką

Przed rozpoczęciem współżycia i cieszeniem się intymnością dobrze jest zadbać o kilka aspektów, aby relacja seksualna była bezpieczna i satysfakcjonująca. Będziemy mówić o możliwych infekcjach przenoszonych drogą płciową oraz profilaktyce chorób intymnych. Kolejnym ważnym tematem dla osób aktywnych płciowo jest planowanie rodziny, podkreślimy co jest ważne w doborze odpowiedniej metody antykoncepcyjnej. Zajmiemy się również utrudnieniami natury fizjologicznej w kontakcie intymnym i wskażemy co robić, aby seks stał się przyjemny i bezbolesny.

dr Joanna Kacperczyk-Bartnik

Lekarka rezydentka w dziedzinie położnictwa i ginekologii, doktorantka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, absolwentka seksuologii klinicznej. Aktywnie współpracuje z organizacjami pacjenckimi prowadząc szkolenia i badania
z zakresu zdrowia reprodukcyjnego i seksualności. Interesuje się profilaktyką chorób nowotworowych u kobiet.

Maciej Pawliszewski

student 6 roku kierunku lekarskiego, absolwent kierunku Zdrowie Publiczne. Swoją przyszłość wiąże z ginekologią
i położnictwem oraz wspieraniem par zmagających się z niepłodnością.

12.20 – 12.40

Opieka ginekologiczno-położnicza u kobiet w ciąży

Opieka położnicza nad Pacjentką z niepełnosprawnością ruchową powinna być dostosowana do jej indywidualnych potrzeb i stanu zdrowia. Podczas wykładu omówimy możliwe komplikacje występujące w przebiegu ciąży. Dotkniemy tematu rodziny i osób z najbliższego otoczenia Pacjentek, czy swoją postawą opiekunowie pomagają, czy negatywnie wpływają na nową sytuację? Zwrócimy uwagę na ważne aspekty jakie Pacjentka powinna wziąć pod uwagę podczas planowania rodziny jak: wybór odpowiedniego specjalisty, poszukiwanie wsparcia i wymianę doświadczeń z innymi ciężarnymi i matkami z niepełnosprawnością ruchową, przygotowanie się do opieki nad noworodkiem.

dr Joanna Kacperczyk-Bartnik

Lekarka rezydentka w dziedzinie położnictwa i ginekologii, doktorantka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, absolwentka seksuologii klinicznej. Aktywnie współpracuje z organizacjami pacjenckimi prowadząc szkolenia i badania
z zakresu zdrowia reprodukcyjnego i seksualności. Interesuje się profilaktyką chorób nowotworowych u kobiet.

12.40 – 13.00

O tym jak się przygotować do porodu w aspekcie psychicznym i fizycznym

Podczas spotkania, bazując na swoim doświadczeniu, opiszę ścieżkę którą przebyłam od myśli „chcę być matką” do przełomowego elementu, jakim jest poród – jak go zaplanować? O jakich istotnych kwestiach i udogodnieniach nie można zapomnieć? Finalnie, przedstawiając jak wygląda życie spełnionej i realizującej marzenia kobiety, żony i matki wychowującej 8-letniego chłopca, na co dzień poruszającej się za pomocą wózka.

Agata Roczniak

Inspiratorka, modelka, szczęśliwa żona i mama. Absolwentka finansów i bankowości oraz filozofii i psychologii. Medalistka zawodów pływackich dla niepełnosprawnych. Porusza się na wózku, ponieważ choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Każdego dnia udowadnia swoją postawą, że energia nie bierze się z mięśni tylko z pozytywnego podejścia do otaczającego świata. W 2018 r. otrzymała od ogólnopolskiej kapituły konkursu Lodołamacze tytuł, Lodołamacza Specjalnego – za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia. Została również Człowiekiem Bez Barier 2018 w kategorii Osobowość Internetowa.

13.00 – 13.20

Ciąża okiem fizjoterapeuty

Ciąża okiem fizjoterapeuty to blok poświęcony ciału kobiety oraz temu jakim zmianom podlega ono w czasie ciąży i po porodzie. Kobiety będą miały okazję uzyskać wiele praktycznych porad dotyczących traktowania swojego ciała oraz dowiedzieć się jakie działania mogą podjąć, aby korzystnie wpłynąć na przebieg porodu oraz szybszy powrót do formy.

Karolina Leśniak Fundacja Avalon

Absolwentka Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując między innymi we Francji, gdzie przez prawie trzy lata rozwijała swoje narzędzia terapeutyczne w Centrum Medycyny Ruchu i Readaptacji Bretegnier w Héricourt oraz Paryskim Szpitalu Bichat – Claude-Bernard. Po powrocie do Polski związała swoją karierę zawodową z Fundacją Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, gdzie pracuje do dziś. Swoje zainteresowanie skupia na kompleksie lędźwiowo–miedniczno-biodrowym oraz czynnikach, które wywierają na niego szczególny wpływ, takich jak czas ciąży oraz poród. 

13:20 – 14:20

PRZERWA OBIADOWA

14.20 – 14.50

Niepełnosprawność ruchowa, a wsparcie w opiece nad dzieckiem

Życie matek niepełnosprawnych w mieście i stereotypy pokutujące w społeczeństwie. Czy nasze miasta są przystosowane dla matek z niepełnosprawnością – o minusach i plusach w realiach naszego miasta i kraju. Podczas wykładu będziemy mówić o rynku pracy dla kobiet niepełnosprawnych ruchowo – matek. Poruszymy temat ulg i pomocy społeczno-socjalnej oraz powiemy o instytucjach wspierających rodziców z niepełnosprawnością.

Anna Thieme Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych

Trenerka, doradczyni zawodowa, edukatorka praw człowieka, animatorka. Od kilkunastu lat związana z organizacjami pozarządowymi. Pracowała w Fundacji Aktywizacja w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej osób z różnymi rodzajami niepełnoprawności. Współpracowała także przy realizacji projektów aktywizacji społeczno-zawodowej z: Centrum Promocji Kobiet, Fundacją TUS, Fundacją Instytutem Rozwoju Regionalnego, Federacją Mazowia, Koalicją KARAT. Była członkinią Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Warszawie. Współzałożycielka i prezeska Zarządu Spółdzielni Socjalnej WOLA oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Kobiecych.

Beata Świniarska Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych

Specjalistka ds. grup samopomocowych, od wielu lat zaangażowana w proces aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Specjalizuje się w rekrutacji i organizacji szkoleń. Uczestniczka licznych akcji i konsultacji społecznych dot. praw osób
z niepełnosprawnościami oraz likwidacji barier. Zaangażowana w projekty społeczne traktujące o prawach kobiet z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Obecnie realizuje swoje działania jako współzałożycielka i wiceprezeska Stowarzyszenia Inicjatyw Kobiecych.

14:50 – 15:20

GOŚĆ SPECJALNY – Monika Kuszyńska

Jak pogodzić karierę zawodową z rolą matki?

Monika Kuszyńska

Piosenkarka i autorka tekstów, była wokalistka grupy Varius Manx. Jej debiutancki album, zatytułowany Eta, był siódmym w dorobku zespołu, uhonorowanego w tym czasie brylantową płytą. W 2002 roku zostali laureatami Grand Prix Festiwalu Krajów Nadbałtyckich, wkrótce ukazały się dalsze albumy z udziałem wokalistki, m.in. Eno 2002, Emi na 15-lecie grupy czy Varius Manx symfonicznie w 2006 r. Do największych przebojów wylansowanych przez Monikę Kuszyńską należą: Moje Eldorado, Maj, Bezimienna. Świetnie rozwijającą się karierę artystyczną wokalistki przerwał w maju 2006 r. tragiczny wypadek samochodowy, w wyniku którego pozostaje częściowo sparaliżowana i do dziś porusza się na wózku. Po kilku latach skupionych jedynie na intensywnej rehabilitacji, wraca do aktywnego życia, ale przede wszystkim do swojej pasji, jaką jest śpiewanie. Kolejne lata obfitują w nowe przedsięwzięcia, takie jak udział w programie Bitwa na głosy czy występ na festiwalu w Opolu z piosenką Ocaleni, będącą pierwszym singlem z jej debiutanckiej solowej płyty. W lutym 2013 Monika została odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego, Złotym Krzyżem Zasługi. W 2015 roku reprezentowała Polskę w konkursie piosenki Eurowizji. Jest też autorką książki Drugie życie.

15.20 –  15.40

Chustonoszenie i bliskość rodzicielska

Narodziny każdego dziecka to rewolucja. Rodzice z niepełnosprawnością mogą łatwiej ułożyć sobie życie codzienne
w nowych okolicznościach dzięki narzędziom dedykowanym najmłodszym. Takim rozwiązaniem może być noszenie dziecka w chuście. Pozwala ono regularnie pielęgnować więź poprzez celebrację bliskości, a także ułatwić czynności związane
z opieką, szczególnie te, które wymagają obu rąk wolnych. W trakcie wykładu prowadzonego przez fizjoterapeutkę
i doradczynię noszenia omówione zostaną korzyści z chustonoszenia dla rodzica i potomka.

Anna Jakóbik

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Certyfikowana Terapeutka Uroginekologiczna wg Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego. Terapeutka Profilaktyki Uroginekologicznej wg. koncepcji Bebo®. Specjalizuje się
m.in. w rehabilitacji okołoporodowej, uroginekologicznej, diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń funkcjonalnych w obrębie miednicy. Zawodowo związana jest z Centrum Medycznym Żelazna w Warszawie. Doradczyni noszenia dzieci w chustach
i nosidłach miękkich ClauWi®, regularnie prowadząca warsztaty w Ośrodku Edukacji przy Centrum Medycznym Żelazna.

15.40 –  16.00

Szkoła Rodzenia Bocianie Sprawy

Edukacja w Szkole Rodzenia skupia się na holistycznej opiece nad kobietą ciężarną i jej rodziną. Podczas zajęć omawiane są zagadnienia z dziedziny medycyny perinatalnej, a także dziedzin pokrewnych przygotowujących kobietę i jej męża/partnera do nowego kształtu rodziny, porodu i opieki nad noworodkiem. W Szkole Rodzenia „Bocianie Sprawy” Szpital Solec w atmosferze budującej w uczestnikach poczucie bezpieczeństwa realizowany jest autorski program zajęć, uwzględniający potrzeby danej grupy uczestników. Skonstruowany w oparciu o analizę badań naukowych polskich, światowych oraz badań własnych położnej koordynującej pracę szkoły. Zajęcia prowadzone są przez interdyscyplinarny zespół specjalistów z zakresu opieki perinatalnej oraz innych profesjonalistów z dziedzin mających zastosowanie w opiece nad rodziną tj. położna, dietetyk, położna – Certyfikowany Doradca Laktacyjny, położna specjalistka w dziedzinie uroginekologii, położna instruktor pierwszej pomocy organizacji IFACC (Newark USA), położna – fizjoterapeutka, psycholog, lekarz anestezjolog, lekarz neonatolog.

Mariola Błachnio

Dyplomowana położna. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Dydaktyki Ratownictwa Przedmedycznego w WSKPiSM oraz studiów doktoranckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wykładowca w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno – Położniczej WUM, koordynator Szkoły Rodzenia „Bocianie sprawy” Szpital Solec, Instruktor Pierwszej Pomocy Przedmedycznej organizacji IFACC (Newark U.S.), prowadzi zajęcia w trzech warszawskich szkołach rodzenia. Od lat uczestniczy w edukacji przedporodowej kobiet i ich rodzin. Obserwuje jak ewoluują ich potrzeby i nieustannie poszerza zakres tematyczny prowadzonych dla nich zajęć. Popularyzuje potrzebę edukacji w zakresie pierwszej pomocy.

16.00  –  16.20

Przedstawienie raportu  z sytuacji polskich gabinetów ginekologicznych

Milena Trojanowska – Fundacja Kulawa Warszawa

Wieloletnia współpracowniczka sektora organizacji pozarządowych, szczególnie zaprzyjaźniona z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego. Doktorantka Uniwersytetu SWPS. Zainteresowana tematem seksualności osób z niepełnosprawnościami. Działa na rzecz poprawy sytuacji tych osób w zakresie wyrażania swojej seksualności, a także społecznej akceptacji samego zjawiska.

DZIEŃ DRUGI

12.05.2019

Niedziela

09.00 – 09.30

Rejestracja uczestników

Panel III – Inicjacja seksualna wśród osób z niepełnosprawnością ruchową

09.30 – 09.50

Aspekt psychospołeczny inicjacji seksualnej osób z niepełnosprawnością ruchową

Seksualność jest jednym z elementów naszej tożsamości, ale również biologii. Każdy z nas powinien mieć prawo do wyrażania jej w sposób przez siebie wybrany, z zachowaniem poszanowania dla drugiego człowieka. Czy osoby
z niepełnosprawnością mają taką możliwość? Czy ich otoczenie, partnerzy/partnerki, opiekunowie, najbliższe osoby akceptują to i nie ograniczają tego prawa? Czy to prawo respektowane jest przez całe społeczeństwo? W swoim wystąpieniu postaram się odpowiedź na pytanie czemu tak trudno rozmawiać o seksualności osób z niepełnosprawnościami i dlaczego warto, a także jak (nie)rozmawianie o seksie i seksualności wpływa na relacje z innymi i z samym sobą oraz jak spróbować przełamać tę barierę i jakie efekty może to przynieść.

Milena Trojanowska

Wieloletnia współpracowniczka sektora organizacji pozarządowych, szczególnie zaprzyjaźniona z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego. Doktorantka Uniwersytetu SWPS. Zainteresowana tematem seksualności osób z niepełnosprawnościami. Działa na rzecz poprawy sytuacji tych osób w zakresie wyrażania swojej seksualności, a także społecznej akceptacji samego zjawiska.

09.50 – 10.10

Pomoc fizjoterapeutyczna podczas przygotowania do inicjacji seksualnej

Podczas wykładu zostaną omówione techniki obniżające poziom stresu i napięcia psychofizycznego. Prezentowane metody wspomagają relaksację obszaru dna miednicy i brzucha, co znajduje zastosowanie podczas inicjacji seksualnej. Ze względu na dużą różnorodność dysfunkcji u osób, które będą słuchaczami, przedstawione zostaną propozycje technik uniwersalnych, z których każdy będzie mógł skorzystać oraz w pewnym stopniu zastosować w praktyce już podczas wykładu. 

Daria Lipa 

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Członek Zespołu Fizjoterapeutów Uroginekologicznych Szpitala
św. Zofii. Wykładowca w szkołach rodzenia, instruktorka zajęć ruchowych. Na co dzień pracuje na oddziałach szpitalnych
i w Przychodni św. Zofii, prowadząc edukację i terapię uroginekologiczną. Posiada wieloletnie doświadczenie w masażu
i leczeniu dysfunkcji układu ruchu, które wykorzystuje w kompleksowej terapii pacjentów z zaburzeniami obszaru dna miednicy.

10.10 – 10.30

Inicjacja oraz relacje seksualne, a ich wpływ na zdrowie osób z niepełnosprawnością ruchową

Prezentacja przedstawi strategie nawiązywania relacji seksualnej oraz przedstawi wpływ inicjacji seksualnej na zdrowie osób z niepełnosprawnością ruchową.

dr n.med. Dariusz Radomski

Doktor nauk medycznych, specjalista epidemiolog, specjalista masażu. Uzyskał tytuł zawodowy mgr. inż. informatyki
oraz stopień doktora nauk technicznych w zakresie biocybernetyki na Politechnice Warszawskiej. Członek Polskiego Towarzystw Ginekologicznego i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Zajmuje się badaniami nad seksualnością osób z niesprawnością ruchową. Jest twórcą definicji rehabilitacji seksualnej, modelu rehabilitacji seksualnej osób
z niepełnosprawnością ruchową oraz metodyki wykorzystania masażu w terapii problemów seksualnych.

10.30 – 10.50

Niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą źle pojęta inicjacja seksualna

Inicjacja, jak sama nazwa wskazuje to rozpoczęcie, wejście na nowy etap. Takich etapów rozwojowych jest w życiu człowieka wiele, a jednym z nich jest inicjacja seksualna.  I choć prób udzielenia odpowiedzi na pytanie czy jest ona istotna w naszej biografii seksualnej było już wiele nadal się nad nią zastanawiamy. Czy ten „pierwszy raz” determinuje życie jednostki? Czy może jest nieznaczącym epizodem? Co pomaga, a co szkodzi? Podczas wystąpienia autorka podejmie się próby udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania posługując się literaturą oraz przykładami z własnej praktyki zawodowej.

Patrycja Wonatowska

Edukatorka seksualna, seksuolożka, terapeutka, konsultantka w punkcie testowania HIV. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP (edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej. Terapeutka w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązania. Studentka psychologii. Uczestniczyła w licznych kursach z zakresu edukacji seksualnej i seksuologii. Członkini Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS. Swoją pracę poświęca profilaktyce zaburzeń psychoseksualnych, szeroko rozumianej edukacji seksualnej i propagowaniu zdrowia seksualnego. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które działają na rzecz edukacji seksualnej oraz profilaktyki zdrowotnej HIV/AIDS.

10:50 – 11:10

PRZERWA KAWOWA

11.10 – 11:40

GOŚĆ SPECJALNY – Prof. nadzw. dr hab. Remigiusz Kijak

Wybrane aspekty seksualności osób z niepełnosprawnością

Podjęte analizy dotyczą codzienności rodzicielskiej rodziców z niepełnosprawnością. Mamy do czynienia z kruchymi rodzinami, jednak kruchość nie musi zawsze oznaczać łamliwości, przerwania, rozpadu. Kruchość może być też synonimem rozlicznych przeszkód na jakie napotykają rodzice niepełnosprawni i wyzwań jakie wciąż muszą pokonywać w ich rodzicielskiej codzienności. Ważne jest odejście od koncentracji na indywidualnych deficytach rodziców z niepełnosprawnością a skupienie się na niedoborach systemów. Pytanie bowiem brzmi w jaki sposób możemy poprawić efektywność systemów wsparcia i promować zdrowy start życia dzieci rodziców z niepełnosprawnością.

Prof. nadzw. dr hab. Remigiusz Kijak

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, pedagog specjalny. Autor książek na temat seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną, m.in.: Seks i niepełnosprawność – doświadczenia seksualne osób
z niepełnosprawnością intelektualną, Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną a rodzina.
Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim – Wydział Pedagogiczny w Katedrze Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii. Specjalizuje się w obszarach: pedagogiki specjalnej, pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogiki seksualności osób z niepełnosprawnościami.

11.40 – 12.00

Jak utrzymać napięcie erotyczne w bliskiej relacji partnerskiej pod względem psychologicznym

Podczas wykładu zostaną poruszone następujące tematy: Jak rozmawiać z partnerem/partnerką o seksie i swoich potrzebach? Skąd czerpać informacje odnośnie przyjemnego stosunku płciowego? Jak wygląda gra wstępna? Akceptacja siebie jako sukces udanego związku.

Tomasz Biduś – Fundacja Avalon

Trener i zawodnik Rugby na Wózkach, Koordynator Projektu Avalon Extreme. Absolwent Wydziału Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów Menager Sportu i Kultury Fizycznej na AWF Warszawa. Trener Personalny oraz instruktor sportu osób z niepełnosprawnościami. Od dwóch dekad lat zajmuje się problematyką niepełnosprawności, pracując jako instruktor Aktywnej Rehabilitacji oraz prowadząc szereg szkoleń, wykładów i konferencji dotyczących aktywizacji i seksualności osób z niepełnosprawnościami. Pasjonat sportu, psychologii i relacji interpersonalnych.

12.00 – 12.40

Panel dyskusyjny

Rozmowę z gośćmi poprowadzi redaktor Agata Niemiec

Goście:

 • Bogumiła Siedlecka – Goślicka
 • Magdalena Sikorska
 • Magdalena Beszczyńska – Kamecka
 • Wiola Więckowska
 • Artur i Anna Wachowicz

Tematy:

 • Wizyta u specjalisty – bariery, gdzie i jak szukać pomocy?
 • Czy ciężko być rodzicem i partnerem/partnerką?
 • Kogo poszukują osoby z niepełnosprawnością – partnera czy opiekuna?
 • Dlaczego ważny jest kontakt seksualny z punktu widzenia osoby niepełnosprawnej?
 • Czy sex to teraz temat tabu?
 • Mama z niepełnosprawnością, a opieka nad dzieckiem

12:40 – 13:10

GOŚĆ SPECJALNY – dr Alicja Długołęcka

 

Własna seksualność: problem czy zasób?

Mapowanie ciała, koncentracja na przyjemności, zwiększanie samoświadomości i wyobraźni, konfrontacje z potrzebami
i uczuciami, decyzje i rozwiązania wynikające z realnej sytuacji życiowej oraz potrzeb.

dr Alicja Długołęcka

Absolwentka Wydziału Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim, doktor nauk humanistycznych. Prowadzi zajęcia
z psychosomatyki i rehabilitacji seksualnej na Wydziale Rehabilitacji w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
Od wielu lat zajmuje się edukacją psychoseksualną i seksualnością kobiet. Autorka licznych książek i artykułów z tego zakresu m.in. Seks na wysokich obcasach oraz Zwykłej książki o tym skąd się biorą dzieci. Swoją pracę naukową
i popularyzatorską poświęca profilaktyce zaburzeń psychoseksualnych, szeroko rozumianej edukacji seksualnej oraz propagowaniu zdrowia seksualnego. Na co dzień pracuje w Centrum Terapii Lew-Starowicz w Warszawie.

13:10 – 13:45

GOŚĆ SPECJALNY – Anja Rubik

 

O potrzebie edukacji seksualnej wśród społeczeństwa

Rozmowa zostanie oparta na doświadczeniach zdobytych podczas realizacji działań w ramach akcji #sexedPL, która z czasem przekształciła się w fundację. #sexedPL jest ogólnodostępnym centrum edukacji seksualnej. Platformą, gdzie poprzez kreatywność i współpracę ludzie zrzeszają się by podnieść poziom świadomości w społeczeństwie, a także by razem działać i tworzyć. Organizowane projekty mają na celu edukowanie, a także promowanie idei tolerancji i otwartej rozmowy o seksie. Działalność fundacji jest skoncentrowana na pogłębianiu wiedzy społeczeństwa w zakresie edukacji seksualnej, w tym higieny osobistej, chorób i infekcji przenoszonych drogą płciową, antykoncepcji, samoakceptacji, świadomej zgody, przyjemnego seksu, orientacji psychoseksualnej, tożsamości płciowej  oraz praw nastolatków. Ideą #sexedPL jest rozpowszechnianie rzetelnej wiedzy w atrakcyjny i autentyczny sposób. W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie podjętym tematem powstała książka #sexedPL. Jest to zestaw rozmów Anji Rubik z wybitnymi polskimi edukatorami i edukatorkami, lekarzami i lekarkami, a także aktywistkami i aktywistami, którzy odpowiadają na pytania dotyczące seksualności, dorastania, praw nastolatków i bezpiecznego seksu. Ponadto #sexedPL realizuje kolejne projekty, docierając ze sprawdzoną wiedzą do tysięcy młodych (i nie tylko) ludzi. W ich ramach odbywają się rozmowy, spotkania autorskie z Anją Rubik oraz konkursy dla młodych artystów.

Anja Rubik

Gwiazda, modelka, od wielu lat oddana aktywistka ekologiczna i społeczna, autorka książki „#SEXEDPL”. Przez osiemnaście lat rozwijała karierę w branży modowej. W tym czasie stała się jedną z muz legendarnego Karla Lagerfelda, brała udział w kampaniach dla takich topowych marek, jak Chloe, Gucci, Chanel, Valentino, Estée Lauder, Versace i Yves Saint Laurent. Sama również stworzyła liczne kolekcje we współpracy z markami modowymi, między innymi swój autorski zapach „Original by Anja Rubik”. Od lat związana jest też ze światem sztuki. Jako założycielka i redaktor naczelna „Magazynu 25”, była siłą twórczą reprezentującą fotografów i artystów z całego świata. Od wielu lat działa na rzecz społeczeństwa i ekologii, między innymi współpracując z organizacją Parley, z którą tworzy globalne kampanie dotyczące ochrony oceanów i zrównoważonego rozwoju. W 2017 roku stworzyła kampanię #sexedPL, której twarzami stali się między innymi Monika Brodka, Maffashion, Robert Biedroń i Maciej Stuhr. Kolejną odsłoną akcji była książka non – profit, która w nowoczesny, merytoryczny, a zarazem przyjazny sposób odpowiada na najważniejsze pytania dotyczące edukacji seksualnej. Na potrzeby publikacji Rubik przeprowadziła rozmowy z kilkunastoma ekspertkami i ekspertami, których otwarcie pyta o wszystko, co w polskim społeczeństwie często kategoryzowane jest jako tabu.

14:00 – 15:00

PRZERWA OBIADOWA

WARSZTATY

SALA 1

15.00 – 16.30

Wzorce męskości i kobiecości – postrzeganie siebie w kontekście niepełnosprawności

Podczas warsztatów poruszymy takie zagadnienia jak rola kobiety i mężczyzny w społeczeństwie z perspektywy własnej niepełnosprawności. Popracujemy nad akceptacją własnej osoby oraz w ramach dyskusji dotkniemy aspektów macierzyństwa i ojcostwa z perspektywy osoby z niepełnosprawnością.

Tomasz Biduś – Fundacja Avalon

Trener i zawodnik Rugby na Wózkach, Koordynator Projektu Avalon Extreme. Absolwent Wydziału Pedagogiki
na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów Menager Sportu i Kultury Fizycznej na AWF Warszawa. Trener Personalny oraz instruktor sportu osób z niepełnosprawnościami. Od dwóch dekad lat zajmuje się problematyką niepełnosprawności, pracując jako instruktor Aktywnej Rehabilitacji oraz prowadząc szereg szkoleń, wykładów i konferencji dotyczących aktywizacji i seksualności osób z niepełnosprawnościami. Pasjonat sportu, psychologii i relacji interpersonalnych.

Wioleta Więckowska – Moda bez ograniczeń

Związana z Fundacją Hipoterapia Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych. Studentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od urodzenia zmaga się z rdzeniowym zanikiem mięśni. Twarz I edycji projektu Moda bez Ograniczeń, Koordynator projektu w późniejszych edycjach. W 2015 roku została LadyD Małopolski w kategorii Dobry Start, a latem 2016 roku była finalistką wyborów Miss Polski na Wózku. Członek krakowskiej Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży. Redaktor naczelna poradnika dla dzieci Przybij piątkę koledze bez dłoni wydanego w ramach kampanii Równi w różnorodności prowadzonej przez Fundację Hipoterapia wraz z firmą DrOmnibus. Na swoim koncie ma również liczne artykuły o tematyce niepełnosprawności, terapii i nowych technologii na blogu parentingowym firmy DrOmnibus. W kwietniu 2017 roku wystąpiła podczas konferencji TEDx Kazimierz z inspirującym przemówieniem o niepełnosprawności i pokonywaniu swojej drogi do samodzielności. W grudniu 2017 roku została wyróżniona w kategorii Działalność społeczna w publikacji Integracji Lista Mocy. 100 najbardziej wpływowych Polek i Polaków z niepełnosprawnością.

16.30 – 18.00

Fashion ON – o temacie mody wśród osób z niepełnosprawnością ruchową

Warsztat prowadzony przez koordynator projektu „Moda bez Ograniczeń”, podczas którego uczestnicy dowiedzą się jak można się ubrać, by czuć się pewnie siebie i atrakcyjnie. Będzie również o postrzeganiu mody wśród osób z niepełnosprawnościami, trochę o stereotypach i o tym jak można je przełamywać. Dobre praktyki w świecie mody oraz garść informacji budujących poczucie własnej wartości.

Wioleta Więckowska – Moda bez ograniczeń

Związana z Fundacją Hipoterapia Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych. Studentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od urodzenia zmaga się z rdzeniowym zanikiem mięśni. Twarz I edycji projektu Moda bez Ograniczeń, Koordynator projektu w późniejszych edycjach. W 2015 roku została LadyD Małopolski w kategorii Dobry Start, a latem 2016 roku była finalistką wyborów Miss Polski na Wózku. Członek krakowskiej Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży. Redaktor naczelna poradnika dla dzieci Przybij piątkę koledze bez dłoni wydanego w ramach kampanii Równi w różnorodności prowadzonej przez Fundację Hipoterapia wraz z firmą DrOmnibus. Na swoim koncie ma również liczne artykuły o tematyce niepełnosprawności, terapii i nowych technologii na blogu parentingowym firmy DrOmnibus. W kwietniu 2017 roku wystąpiła podczas konferencji TEDx Kazimierz z inspirującym przemówieniem o niepełnosprawności i pokonywaniu swojej drogi do samodzielności. W grudniu 2017 roku została wyróżniona w kategorii Działalność społeczna w publikacji Integracji Lista Mocy. 100 najbardziej wpływowych Polek i Polaków z niepełnosprawnością.

SALA 2

15:00 – 16:30

Mapping ciała osób z niepełnosprawnością ruchową

Zajmiemy się zwiększeniem samoświadomości seksualnej. Nasze ciało bez względu na różne ograniczenia wynikające z wieku, sprawności poszczególnych narządów, zakresu i rodzaju czucia i wydolności jest zdolne odbierać przyjemne bodźce zmysłowe i cieszyć się seksem. Zaproponuję pozytywne przyjrzenie się swojemu ciału i poszukamy indywidualnych wskazówek i indywidualnych rozwiązań. Wszystko zależy od potrzeb uczestników!

dr Alicja Długołęcka

Absolwentka Wydziału Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim, doktor nauk humanistycznych. Prowadzi zajęcia
z psychosomatyki i rehabilitacji seksualnej na Wydziale Rehabilitacji w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
Od wielu lat zajmuje się edukacją psychoseksualną i seksualnością kobiet. Autorka licznych książek i artykułów z tego zakresu m.in. Seks na wysokich obcasach oraz Zwykłej książki o tym skąd się biorą dzieci. Swoją pracę naukową
i popularyzatorską poświęca profilaktyce zaburzeń psychoseksualnych, szeroko rozumianej edukacji seksualnej oraz propagowaniu zdrowia seksualnego. Na co dzień pracuje w Centrum Terapii Lew-Starowicz w Warszawie.

17.00 – 18.30

Seksualność jako gra wyobraźni – co uwodzi kobiety i mężczyzn

Najbardziej erogennym narządem zmysłów jest umysł. Wyobrażenia, które pojawiają się w związku z seksualnością przebiegają i tworzone są nieco inaczej u mężczyzn i kobiet. Celem warsztatów jest uruchomienie gry wyobraźni i wzięcie pod uwagę konsekwencji, wynikających z różnic płci w kontekście gry erotycznej w pierwszym kontakcie oraz w trwałej relacji partnerskiej.

dr Dorota Wierzbicka – Wiszejko

Psycholog-seksuolog, mediator rodzinny, adiunkt na Uniwersytecie SWPS. Zastępca kierownika w ramach studiów podyplomowych Mediacje rodzinne i podstawy pomocy psychologicznej, prowadzonych na Uniwersytecie SWPS. Prowadzi prywatną praktykę psychologiczną dla młodzieży, osób dorosłych oraz par, a także grupę wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami zainteresowanych tematyką rodzicielstwa (seksualności, relacji w związku i wychowaniem dziecka) na Uniwersytecie SWPS.

SALA 3

15:00 – 16:30

Co myślimy? Jacy jesteśmy? Stereotypy dotyczące seksualności a rzeczywistość

Celem warsztatów jest dekonstrukcja mitów. Przyjrzymy się najbardziej powszechnym stereotypom w obszarze seksualności, z jakimi spotykają się osoby z niepełnosprawnościami. Zestawimy je z naszymi własnymi przekonaniami na ten temat. Całość dopełnimy podsumowaniem faktów naukowych i naszych obserwacji z życia.

Barbara Ewa Baran

Psycholożka, edukatorka seksualna, aktywistka na rzecz sprawiedliwości seksualnej. Studiowała psychologię kliniczną i seksuologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Stypendystka Wolnego Uniwersytetu w Brukseli, autorka międzynarodowych publikacji. Związana z ruchem #SEXEDPL od początku jego istnienia, opiekunka merytoryczna książki, członkini zarządu fundacji. Prowadzi warsztaty o edukacji seksualnej. Zainteresowana jest szczególnie seksualnością osób dojrzewających i grup mniejszościowych.