Zapraszamy do udziału w badaniach

Fundacja Avalon zaprasza do wzięcia udziału w badaniach dotyczących seksualności i rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością ruchową. 

Badania mają na celu diagnozę potrzeb i problemów środowiska osób z niepełnosprawnością ruchową w tym zakresie.
Są one całkowicie anonimowe, a wyniki posłużą do lepszego przygotowania działań, które będą odpowiedzą na rozpoznane utrudnienia. Dlatego też zależy nam na szczerych odpowiedziach. 

Zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie ich za pomocą dwóch metod – dyskusji grupowych oraz ankiety online. Poniżej linki do stron ze szczegółowymi informacjami.

Dyskusja grupowa

Ankieta internetowa